வியட்நாம்

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Tamil[edit]

Etymology[edit]

Transliteration of English Vietnam.

Pronunciation[edit]

Proper noun[edit]

வியட்நாம் (viyaṭnām)

  1. Vietnam (a country in Southeast Asia)

Declension[edit]

m-stem declension of வியட்நாம் (viyaṭnām) (singular only)
Singular Plural
Nominative வியட்நாம்
viyaṭnām
-
Vocative வியட்நாமே
viyaṭnāmē
-
Accusative வியட்நாமை
viyaṭnāmai
-
Dative வியட்நாமுக்கு
viyaṭnāmukku
-
Genitive வியட்நாமுடைய
viyaṭnāmuṭaiya
-
Singular Plural
Nominative வியட்நாம்
viyaṭnām
-
Vocative வியட்நாமே
viyaṭnāmē
-
Accusative வியட்நாமை
viyaṭnāmai
-
Dative வியட்நாமுக்கு
viyaṭnāmukku
-
Benefactive வியட்நாமுக்காக
viyaṭnāmukkāka
-
Genitive 1 வியட்நாமுடைய
viyaṭnāmuṭaiya
-
Genitive 2 வியட்நாமின்
viyaṭnāmiṉ
-
Locative 1 வியட்நாமில்
viyaṭnāmil
-
Locative 2 வியட்நாமிடம்
viyaṭnāmiṭam
-
Sociative 1 வியட்நாமோடு
viyaṭnāmōṭu
-
Sociative 2 வியட்நாமுடன்
viyaṭnāmuṭaṉ
-
Instrumental வியட்நாமால்
viyaṭnāmāl
-
Ablative வியட்நாமிலிருந்து
viyaṭnāmiliruntu
-

See also[edit]