అకర్మకక్రియ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Noun[edit]

అకర్మకక్రియ (a-karmaka-kriya) (plural అకర్మకక్రియలు (akarmakakriyalu))

  1. (grammar) An intransitive verb.

Synonyms[edit]