అడవి

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Telugu[edit]

అడవి.

Noun[edit]

అడవి (aḍavi? (plural అడవులు)

  1. Forest: A dense collection of trees covering a relatively large area.
    కండ్లకు గంతకట్టి అడవిలో వదిలిపెట్టబడ్డ వానివలె
    kaṇḍlaku gantakaṭṭi aḍavilō vadilipeṭṭabaḍḍa vānivale
    Like blindfolding (and pinioning) a man and leaving him in the jungle.

Synonyms[edit]

Adjective[edit]

అడవి (aDavi)

  1. wild
    అడవిపందిaḍavipandiwild boar

Derived terms[edit]