అయిదవ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Telugu[edit]

Telugu ordinal numbers
 <  ౪వ ౫వ ౬వ  > 
    Cardinal : అయిదు (ayidu)
    Ordinal : అయిదవ (ayidava)

Alternative forms[edit]

అయిదో (ayidō)

Adjective[edit]

అయిదవ (ayidava)

  1. fifth

Synonyms[edit]