అరుచు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Alternative forms[edit]

Verb[edit]

అరుచు ‎(arucu)

  1. to shout

Conjugation[edit]

PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము అరిచాను అరిచాము
2nd person: నీవు / మీరు అరిచావు అరిచారు
3rd person m: అతను / వారు అరిచాడు అరిచారు
3rd person f: ఆమె / వారు అరిచింది అరిచారు

Synonyms[edit]