అస్త్రజీవుఁడు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Noun[edit]

అస్త్రజీవుఁడు (astrajīvuṅḍum (plural అస్త్రజీవుఁళ్ళు)

  1. Alternative form of అస్త్రజీవుడు (astrajīvuḍu)