ఆగర్భశ్రీమంతుఁడు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Noun[edit]

ఆగర్భశ్రీమంతుఁడు (āgarbhaśrīmaṃtuṅḍum (plural ఆగర్భశ్రీమంతుఁళ్ళు)

  1. Alternative form of ఆగర్భశ్రీమంతుడు (āgarbhaśrīmaṃtuḍu)