ఈదు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Alternative forms[edit]

ఈఁదు ‎(īṅdu)

Pronunciation[edit]

Verb[edit]

ఈదు ‎(īdu)

  1. (intransitive) to swim.

Conjugation[edit]

PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము ఈదాను ఈదాము
2nd person: నీవు / మీరు ఈదావు ఈదారు
3rd person m: అతను / వారు ఈదాడు ఈదారు
3rd person f: ఆమె / వారు ఈదింది ఈదారు