ఏకదళబీజము

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Alternative forms[edit]

ఏకదళబీజం ‎(ēkadaḷabījaṃ)

Etymology[edit]

ఏక ‎(ēka) +‎ దళ ‎(daḷa) +‎ బీజము ‎(bījamu)

Noun[edit]

ఏకదళబీజము ‎(ēkadaḷabījamu) (plural ఏకదళబీజములు ‎(ēkadaḷabījamulu))

  1. monocotyledon