ఒక

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Alternative forms[edit]

Pronunciation[edit]

Adjective[edit]

ఒక ‎(oka)

  1. Of or pertaining to one.
    ఒక చెవితో విని మరో చెవితో వదిలెయ్యడం
    oka cevitō vini marō cevitō vadileyyaḍaṁ
    go in one ear and out the other