కంఠేకాలుఁడు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Noun[edit]

కంఠేకాలుఁడు (kaṃṭhēkāluṅḍum (plural కంఠేకాలుఁళ్ళు)

  1. Alternative form of కంఠేకాలుడు (kaṃṭhēkāluḍu)