గోడ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Telugu[edit]

Noun[edit]

గోడ (gōḍa? (plural గోడలు)

  1. A wall.
    అబద్ధమాడినా గోడ పెట్టినట్టు వుండవలెను
    abaddhamāḍinā gōḍa peṭṭinaṭṭu vuṇḍavalenu
    If you do tell a lie, let it be like a wall.

Synonyms[edit]

Related terms[edit]