చంద్రశేఖరుడు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Alternative forms[edit]

చంద్రశేఖరుఁడు ‎(caṃdraśēkharuṅḍu)

Proper noun[edit]

చంద్రశేఖరుడు ‎(caṃdraśēkharuḍu), oblique చంద్రశేఖరుడి ‎(caṃdraśēkharuḍi))

  1. The crescent-crowned god, i.e., Siva.

References[edit]