చింతపిక్క

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

చింతపండు మరియు చింతపిక్కలు.

Etymology[edit]

చింత (cinta) +‎ పిక్క (pikka)

Noun[edit]

చింతపిక్క (cintapikka? (plural చింతపిక్కలు)

  1. A seed of the tamarind.