జీవకణశాస్త్రము

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Telugu[edit]

Noun[edit]

జీవకణశాస్త్రము (jīvakaṇaśāstramun (plural జీవకణశాస్త్రములు)

  1. cytology