తోక జాడించు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Alternative forms[edit]

తోఁక జాడించు (tōṅka jāḍiṃcu)

Etymology[edit]

తోక (tōka) +‎ జాడించు (jāḍiṃcu)

Verb[edit]

తోక జాడించు (tōka jāḍiṃcu)

  1. (idiomatic) to run away.