నూరు

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Telugu[edit]

Telugu numbers (edit)
 ←  10  ←  90 100 1,000  → [a], [b] 100,000  → 
10
    Cardinal: వంద (vanda), నూరు (nūru), శతము (śatamu)

Alternative forms[edit]

Etymology[edit]

Inherited from Old Telugu నూఱు (nūṟu), Derived from Proto-Dravidian *nūṯu. Compare Kannada ನೂರು (nūru), Tamil நூறு (nūṟu), Malayalam നൂറ് (nūṟŭ).

Pronunciation[edit]

IPA(key): /n̪uːɾʊ/

Numeral[edit]

నూరు (nūru)

  1. 100 (Telugu numeral: ౧౦౦ (10⁄160⁄16))

Noun[edit]

నూరు (nūru? (plural నూళ్ళు)

  1. hundred
    Synonyms: వంద (vanda), శతము (śatamu)

Derived terms[edit]

Verb[edit]

నూరు (nūru)

  1. To grind or sharpen.
  2. To reduce to powder.

Conjugation[edit]

DURATIVE singular plural
1st person: నేను (nēnu) / మేము (mēmu) నూరుతున్నాను
nūrutunnānu
నూరుతున్నాము
nūrutunnāmu
2nd person: నీవు (nīvu) / మీరు (mīru) నూరుతున్నావు
nūrutunnāvu
నూరుతున్నారు
nūrutunnāru
3rd person m: అతను (atanu) / వారు (vāru) నూరుతున్నాడు
nūrutunnāḍu
నూరుతున్నారు
nūrutunnāru
3rd person f: ఆమె (āme) / వారు (vāru) నూరుతున్నది
nūrutunnadi
3rd person n: అది (adi) / అవి (avi) నూరుతున్నారు
nūrutunnāru

Derived terms[edit]

References[edit]