పసిఫిక్ మహాసముద్రం

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Noun[edit]

పసిఫిక్ మహాసముద్రం (pasiphik mahāsamudraṁ)

  1. Alternative form of పసిఫిక్ మహాసముద్రము (pasiphik mahāsamudramu)