పొగచుట్ట

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

నాలుగు చుట్టలు.

Etymology[edit]

పొగ ‎(poga) +‎ చుట్ట ‎(cuṭṭa)

Noun[edit]

పొగచుట్ట ‎(poga-cuṭṭa) (plural పొగచుట్టలు ‎(pogacuṭṭalu))

  1. cigar