ముంజేతి దర్పణము

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Etymology[edit]

ముంజేతి (muṃjēti) +‎ దర్పణము (darpaṇamu)

Noun[edit]

ముంజేతి దర్పణము (muṃjēti darpaṇamu? (plural ముంజేతి దర్పణములు)

  1. mirror in the forearm.
  2. (idiomatic) one that is clearly visible.