రెక్కలువిరిగిన పక్షి

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Etymology[edit]

రెక్కలు ‎(rekkalu) +‎ విరిగిన ‎(virigina) +‎ పక్షి ‎(pakṣi)

Noun[edit]

రెక్కలువిరిగిన పక్షి ‎(rekkaluvirigina pakṣi)

  1. bird with broken wings.
  2. (idiomatic) helpless person.