విస్తరించు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Telugu[edit]

Verb[edit]

విస్తరించు ‎(vistarimchu)

  1. to extend

Conjugation[edit]

PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము విస్తరించాను విస్తరించాము
2nd person: నీవు / మీరు విస్తరించావు విస్తరించారు
3rd person m: అతను / వారు విస్తరించాడు విస్తరించారు
3rd person f: ఆమె / వారు విస్తరించింది విస్తరించారు