సేవించు

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Telugu[edit]

Alternative forms[edit]

సేవింౘు (sēvintsu)

Etymology[edit]

From Sanskrit सेवा (sevā, service, servitude, homage, reverence, worship) + Telugu +‎ -ఇంచు (-iñcu)

Verb[edit]

సేవించు (sēviñcu)

  1. to serve, worship.

Conjugation[edit]

PAST TENSE singular plural
1st person: నేను / మేము సేవించాను సేవించాము
2nd person: నీవు / మీరు సేవించావు సేవించారు
3rd person m: అతను / వారు సేవించాడు సేవించారు
3rd person f: ఆమె / వారు సేవించింది సేవించారు

Synonyms[edit]