ខ្លាឃ្មុំ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

ខ្លា (khlaa, tiger) +‎ ឃ្មុំ (khmum, bee).

Pronunciation[edit]

Orthographic and Phonemic ខ្លាឃ្មុំ
k̥ʰlāg̥ʰmuṃ
WT romanisation khlaa khmum
(standard) IPA(key) /kʰlaː ˈkʰmum/

Noun[edit]

ខ្លាឃ្មុំ (khlaa khmum)

  1. sun bear