ថ្ងៃនេះ

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

ថ្ងៃ (thngay, day) +‎ នេះ (nih, this)

Pronunciation[edit]

Orthographic and Phonemic ថ្ងៃនេះ
t̥ʰṅaineḥ
WT romanisation thngay nih
(standard) IPA(key) /tʰŋaj ˈnih/

Adverb[edit]

ថ្ងៃនេះ (thngay nih)

  1. today