ទូកកម្សាន្ត

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

ទូក (tuuk) +‎ កម្សាន្ត (kɑmsaan)

Pronunciation[edit]

Orthographic ទូកកម្សាន្ត
dūkkm̥sān̥t
Phonemic ទូក ក-ម្សាន
dūk k-m̥sān
WT romanisation tuuk kɑmsaan
(standard) IPA(key) /tuːk kɑm.ˈsaːn/

Noun[edit]

ទូកកម្សាន្ត (tuuk kɑmsaan)

  1. yacht