នគរខ្មែរ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

នគរ (nɔkɔɔ) from Sanskrit नगर (nagara, holy city), + ខ្មែរ (khmae, Khmer).

Pronunciation[edit]

Orthographic នគរខ្មែរ
ngrk̥ʰmaer
Phonemic ន-គ-ខ្មែរ
n-g-k̥ʰmaer
WT romanisation nɔɔkɔɔkhmae
(standard) IPA(key) /nɔː.kɔː.kʰmae/

Proper noun[edit]

នគរខ្មែរ (nɔɔkɔɔkhmae)

  1. Kingdom of Cambodia