បកប្រែ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Pronunciation[edit]

Orthographic and Phonemic បកប្រែ
pkp̥rae
WT romanisation bɑɑk prae
(standard) IPA(key) /ɓɑːʔ ˈprae/

Verb[edit]

បកប្រែ (bɑɑk prae) (abstract noun ការបកប្រែ)

  1. to translate, interpret