អ៊ីតាលី

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Pronunciation[edit]

Orthographic and Phonemic អ៊ីតាលី
ʾ′ītālī
WT romanisation ʾiitaalii
(standard) IPA(key) /ʔiː.taː.liː/

Proper noun[edit]

អ៊ីតាលី (ʾiitaalii)

  1. Italy, Italian
    ប្រទេសអ៊ីតាលី  ―  prɑteih ʾiitaalii  ―  Italy (country)
  2. Italian person