អ៊ីតាលី

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Khmer Wikipedia has an article on:
Wikipedia km

Proper noun[edit]

អ៊ីតាលី (’iitaalii)

  1. Italy, Italian
    ភាសាអ៊ីតាលី‎ ― pʰiesaa ’iitaaliiItalian (language)
    ប្រទេសអ៊ីតាលី‎ ― prɑteeh ’iitaaliiItaly (country)
  2. Italian person