សង្គ្រាមលោកលើកទី១

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Noun[edit]

សង្គ្រាមលោកលើកទី១ (songkreeum saagoloak dee mooay)

  1. World War I