សង្គ្រាមលោកលើកទី២

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Khmer[edit]

Wikipedia km

Noun[edit]

សង្គ្រាមលោកលើកទី២ ‎(songkreeum saagoloak dee pee)

  1. World War II