សណ្ដែកបណ្ដុះ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

សណ្ដែក (sɑndaek) +‎ បណ្ដុះ (bɑndoh)

Pronunciation[edit]

Orthographic and Phonemic សណ្ដែកបណ្ដុះ
sṇ̥ṭaekpṇ̥ṭuḥ
WT romanisation sɑndaek bɑndoh
(standard) IPA(key) /sɑn.ɗaek ɓɑn.ɗoh/

Noun[edit]

សណ្ដែកបណ្ដុះ (sɑndaek bɑndoh)

  1. bean sprout