សែសិប

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

Cognate with Thai สี่สิบ (sìi-sìp).

Pronunciation[edit]

Orthographic and Phonemic សែសិប
saesip
WT romanisation sae səp
(standard) IPA(key) /sae ˈsəp/

Numeral[edit]

សែសិប (sae seb)

  1. forty