ឡានដឹកទំនិញ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Khmer[edit]

Etymology[edit]

ឡាន (laan) + ដឹក (dək) + ទំនិញ (tumnɨñ).

Pronunciation[edit]

Orthographic and Phonemic ឡានដឹកទំនិញ
ḷānṭẏkdṃniñ
WT romanisation laan dək tumnɨñ
(standard) IPA(key) /laːn ɗək tum.ˈnɨɲ/

Noun[edit]

ឡានដឹកទំនិញ (laan dək tumnɨñ)

  1. truck