Citations:тисућа

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Serbo-Croatian[edit]

  • 1349, Dušan's Code, Душанов законик:
    Ако убије властелин себра у граду, или у жупи, или у катуну, да плати тисућу перпера, аколи себар властелина убије, да му се обе руке отсеку и да плати триста перпера.