Citations:Srebrenica

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

English citations of Srebrenica

 • 1996, Proceedings of the American Society of International Law annual meeting, page 52:
  Would the Dutch be left there trying to defend another Srebrenica by themselves?
 • 2006, David Remnick, Reporting: writings from The New Yorker, page 342:
  In Ramallah and Jerusalem, Palestinian spokesmen began to talk of another Srebrenica or Sabra and Shatila, charges that the Israelis dismissed as outrageous.

Dutch citations of Srebrenica

 • 2002, Jo Bardoel, Journalistieke Cultuur in Nederland ISBN 9053565280, page 297
  De frustraties op de redactiebureaus liepen hoog op, met als absoluut hoogtepunt de zomer van 1995 toen nova dagelijks uitpakte met schokkend nieuws over het drama van Srebrenica en de trauma's die Nederland daar opliep.
  The frustrations in the editors' bureaus mounted, with as absolute pinnacle the summer of 1995 when nova turned out every day with shocking news about the drama of Srebrenica and the traumas that the Netherlands incurred there.
 • 2006, Parlement en kiezer: jaarboek zittingsjaar (G. G. J. Thissen; ISBN 9027153248, page 213:
  Nederlandse troepen hadden in het kader van de Verenigde Naties in een aantal gebieden rond de stad Srebrenica de veiligheid van de (overwegend uit moslims bestaande) bevolking tijdens de Bosnische burgeroorlog moeten waarborgen, maar zij hadden in 1995 niet weten te verhinderen dat duizenden moslims door (christelijke) Servische Bosniërs werden vermoord. Het NIOD stelde in zijn rapport vast dat de missie al bij voorbaat onuitvoerbaar was en dat men verzuimd had voorwaarden vooraf te stellen. Als minister-president zou Kok vanaf 1994 in deze zaak te weinig leiding hebben gegeven. Kok wilde met zijn aftreden 'op een zichtbare manier verantwoordelijkheid nemen tegenover de slachtoffers en nabestaanden van Srebrenica'.
  Dutch troops, in the framework of the United Nations, had been tasked with maintaining the security of the (mostly Muslim) population in a few areas around the city of Srebrenica during the Bosnian civil war, but in 1995 they had not managed to prevent that thousands of Muslims were murdered by (christian) Serbian Bosnians. The NIOD determined in its report that the mission had been impossible to execute from the outset and that it had been neglected to set conditions in advance. As prime minister, Kok was considered to not have shown enough leadership in this case from 1994 onwards. With his resignation, Kok wanted to 'take responsibility towards the victims and survivors of Srebrenica in a visible way'.
 • 2007, België in de Veiligheidsraad: 1946-2006 (P. Van Kemseke, J. Wouters; ISBN 9033464314, page 96:
  De 150 lichtbewapende Nederlandse militairen die Srebrenica moesten verdedigen, waren echter niet in staat de steeds driester wordende aanvallen van de 2.000 goed bewapende Serviërs, onder leiding van Ratko Mladic, te stoppen.
  The 150 lightly-armed Dutch soldiers who were meant to defend Srebrenica were, however, not capable of stopping the increasingly bold attacks of the 2,000 well-armed Serbs, led by Ratko Mladic.
 • 2009, De canon van Nederland voor kinderen (druk 3) (Frits van Oostrom, Hubert Slings) ISBN 9089640975, page 1943:
  Nederlandse soldaten moesten Srebrenica en de moslims beveiligen. Maar zonder veel tegenstand viel Srebenica in handen van Mladic.
  Dutch soldiers were meant to secure Srebrenica and the Muslims. But Srebrenica fell into Mladic's hands without much opposition.