Citations:gẃraidd

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Welsh citations of gẃraidd

 • 1170: J. Morris-Jones and T. H. Parry-Williams [eds.], Llawysgrif Hendregadredd ([The] Hendregadredd Manuscript), 35b. 27 (1933 publication)
  Gwreit ri gwesti gwastadrwyt [Cynddelw i Owain Gwynedd]
 • ante 1240: J. Morris-Jones and T. H. Parry-Williams [eds.], Llawysgrif Hendregadredd, 77a. 17 (1933 publication)
  gwalch gwreid teyrneid tec [Einion Wan i Lywelyn ap Iorweth]
 • 1282: J. Morris-Jones and T. H. Parry-Williams [eds.], Llawysgrif Hendregadredd, 27b. 19 (1933 publication)
  kolles kymry uawr gwawr gwreitaf (Bleddyn Fardd)
 • 14th C.: J. Gwenogvryn Evans [ed.], The Poetry in the Red Book of Hergest, 1241. 8–9 (1911 publication)
  blawd galar amgar gwreid
 • 1445–1475: J. Llywelyn Williams and Ifor Williams [eds.], Gwaith Guto’r Glyn ([The] Work of Guto’r Glyn), 291 (1939 publication)
  Ac arweddwn i’r gwreiddiaf
 • ante 1497: E. Bachellery [ed.], L’Œuvre Poétique de Gutun Owain (The Poetic Work of Gutun Owain), lxii, 9–10 (1950–1 publication)
  Gwrraidd vv, gyrrodd â’i vin / Y’nghur veirdd y’Nghaer Vyrddin [i Ddafydd ab Edmwnd]
 • 15th C.: Peniarth manuscript (at the National Library of Wales), № 67 (1918 publication), page 33
  llv gwreidda n lloegr oeddynt (Hywel Dafi)
 • 1547: William Salesbury [compil.], A Dictionary in Englyshe and Welshe, “gwraidd” (republished 1877, 1969)
  gwraidd ne wrawl, manly
 • 16th C.: Huw Arwystl, quoted in: J. Afan Jones, Gweithiau Barddonol Huw Arwystl (1926 M.A. Cambrensis dissertation), page 142
  ath wreiddied ith ruddiay
 • 1595: Huw Lewys, Perl mewn Adfyd, 160 (republished 1929)
  ac ymladd yn ol hynny’n wreiddiach, ac yn gryfach
 • 1632: John Davies [compil.], Dictionarium Duplex, diarhebion (proverbs)
  Gwâs gŵraidd cyn no’i gerdded
 • 1683: Henry Evans, Cynghorion Tad i’w Fab, 5
  Gâd ddifyrrwch rhy fenwaidd, / Hoffa ‛rhyn fo mwyaf gwraidd.
 • 1688: Thomas Jones (Shrewsbury) [ed.], Y Gymraeg yn ei Disgleirdeb (reprinted 1977)
  trylew, cryfa, gwreiddiaf: most strong or valiant
 • 1722: Manuscript in the Llanstephan collection held at the National Library of Wales, MS. 6, page 189 (published 1916)
  gŵraidd, manly, masculine, stout
 • 1723: Edward Samuel, Prif Ddledswyddau Christion
  Yspryd Gŵraidd a Christ’nogol
 • 1745: Ystyriaethau ynghylch Angenrhaid a Mawr-lles Buchedd Grefyddol, page 8
  [d]ioddef yn wraidd, ac yn ddirwgnach
 • 1776: John Walters [ed.], English–Welsh Dictionary, s.v.
  manful, manly, mannish
 • 18th C.: J.H. Davies [ed.], A Bibliography of Welsh Ballads, ballad 8, line 3 (1911 publication)
  geirie gwredd