Citations:moguć

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Serbo-Croatian[edit]

 1. strong, mighty, powerful
  I sve svaršiti vruć, da mu ne bude ukor,
  ča veli kralj moguć Nabukodonosor.
  Cetiresto tisuć, a sto tisuć pišac.
  Je li tu car moguć, jakih ruk i mišac?
  Da neka stvar redom od toga znaš: u gornjih deželjah, ke su meu sunčeni istok i zvizdu, ka, kako po starih rečeno je, žena najpri a medvidica bi posli, biše jedan vladavac i gradodržac poštovan, plemenit, poglavit i moguć.