Citations:njekad

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Serbo-Croatian citations of njekad

  • 1550, Marin Držić, Novela od Stanca:
   Smiješni su oci ovi! Neće im se njekad
   da su i oni bili svi lovci kako i mi sad,
   ki noćno lovimo kako i jeji.
  • late 16C, Dinko Ranjina, Jednomu ki ništo ne učini a tuđe sve huli:
   Također i riči kime se jur njekad
   Stara svijes diči u scijeni nijesu sad.
   And so it is that words in which already once
   ideas of old did glory, by now have lost their worth.
  • 1630s, Ivan Gundulić, Osman:
   Prut kraljevski, njekad ki je
   u rukah mu djedim bio,
   njemu je sada štap na ki je
   tešku staros naslonio.