Citations:tomboy

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Cebuano citations of tomboy

Noun: "a lesbian"[edit]

  • 2018 — Pareja, Gerard, Shodi SOGIE? (11 February), Salins Hulbot, Opinion, Cebu Daily News
    May pipila pud nga mihisgut og Bibliya ug mipahimangno nga mahitabo unya kanato ang nahitabo sa Sodom and Gomora kon atong patuyangan ang gusto sa mga bayot ug tomboy.