Talk:цикла

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Ikavski i kajkavski čakavski izrazi zapisani ćirlicom!Ne mogu da verujem?Koje gluposti

Zabadu (talk)