Template:User hy-4

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
hy-4 Այս անձը տիրապետում է հայերենին, գրեթե ինչպես մայրենի լեզվի։