Template:User ne-2

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
ne-2 यी सञ्चालक नेपाली भाषाको मध्यम तहमा योगदान दिन सक्षम छन्।