Template:User uby-2

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search
uby-2 Watətən tʷaχəbza nətɕʷʼawtənʁa anqʼafan.