Template:User vi-1

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search
vi-1 Thành viên này sử dụng tiếng Việt với trình độ cơ bản.