User:Njardarlogar/compare:sv-nn-nb

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Source for the Swedish text: http://www.svt.se/nyheter/varlden/fa-talibaner-bakom-insiderattacker

Translated texts without markup: User:Njardarlogar/compare:sv-nn-nb/clear.

Legend (terms are not counted twice):

 • green (count: ?): terms shared between Swedish and Bokmål.
 • brown (count: ?): terms in Swedish and Bokmål that are not identical but, closer to one another than either compared to the Nynorsk term.
 • red (count: ?): terms shared between Nynorsk and Bokmål.
 • cyan (count: ?): terms in Nynorsk and Bokmål that are not identical, but closer to one another than either compared to the Swedish term.
 • blue (count: ?): terms shared between Swedish and Nynorsk.
 • bold (count: 2): terms in Swedish and Nynorsk that are not identical, but closer to one another than either compared to the Bokmål term.
 • italic (count sv: 41, nn: 33, nb: 30): unique terms for each language
 • normal (count: ?): shared between all three standards

Swedish:

talibaner bakom insiderattacker

Attackerna mot Nato ökar. Infiltration av talibaner ligger bara bakom en av tio så kallade insiderattacker som afghanska soldater utför mot Natosoldater.

Merparten av attackerna har andra förklaringar. Att de ändå ökar bekymrar Pentagon.

Antalet så kallade green-on-blue-attacker har ökat kraftigt i år och det amerikanska försvarshögkvarteret har därför beslutat att stärka underrättelsearbetet i Afghanistan. Målet är bland annat att ringa in afghanska soldater som radikaliserats utan att ha varit i kontakt med motståndskrafter.

En ny studie som gjorts av de Natoledda styrkorna i Afghanistan visar att infiltration av talibaner inte är förklaringen till nästan 90 procent av attackerna. I stället ligger andra motiv bakom, till exempel osämja mellan personer.


Nynorsk:

talibanarar bak innsideåtak

Åtaka mot Nato aukar. Infiltrasjon av talibanarar ligg berre bak eitt* av ti sokalla innsideåtak som afghanske soldatar utfører mot natosoldatar.

Brorparten av åtaka har andre forklaringar. At dei endå aukar uroar Pentagon.

Talet på sokalla green-on-blue-åtak har auka kraftig i år, og det amerikanske forsvarshovudkvarteret har difor avgjort å styrkja etteretningsarbeidet i Afghanistan. Målet er mellom anna å ringa inn afghanske soldatar som vert radikaliserte utan å ha vore i kontakt med motstandskrefter.

Ein ny studie gjord av dei Nato-leidde styrkane i Afghanistan syner at infiltrasjon av talibanarar ikkje er forklaringa på nesten 90 prosent av åtaka. I staden ligg andre motiv bak, til dømes usemje mellom personar.


Bokmål:

talibanere bak innsideangrep

Angrepene mot Nato øker. Infiltrasjon av talibanere ligger bare bak ett av ti såkalte innsideangrep som afghanske soldater utfører mot natosoldater.

Brorparten av angrepene har andre forklaringer. At de enda øker bekymrer Pentagon.

Antallet såkalte green-on-blue-angrep har økt kraftig i år, og det amerikanske forsvarshovedkvarteret har derfor avgjort å styrke etteretningsarbeidet i Afghanistan. Målet er blant annet å ringe inn afghanske soldater som radikaliseres uten å ha vært i kontakt med motstandskrefter.

En ny studie gjort av de Nato-ledede styrkene i Afghanistan viser at infiltrasjon av talibanere ikke er forklaringen på nesten 90 prosent av angrepene. I stedet ligger andre motiver bak, for eksempel uenighet mellom personer.


* the Bokmål equivalent to Swedish en is en; while the Nynorsk equivalent is ein. That Nynorsk and Bokmål seem closer together than to Swedish is in this one case random and cannot be counted.

'Unique' Swedish words[edit]

 1. afghanska
 2. amerikanska
 3. attacker
 4. attackerna
 5. att
 6. andra
 7. bakom
 8. beslutat
 9. därför
 10. exempel
 11. förklaringar
 12. förklaringen
 13. försvarshögkvarteret
 14. in
 15. infiltration
 16. insiderattacker
 17. inte
 18. kraftigt
 19. mellan
 20. merparten
 21. motståndskrafter
 22. (Nato)ledda
 23. nästan
 24. procent
 25. radikaliserats
 26. som gjorts
 27. stärka
 28. så kallade
 29. styrkorna
 30. stället
 31. talibaner
 32. tio
 33. till
 34. underrättelsearbetet
 35. utför
 36. varit
 37. visar
 38. ökar
 39. ökat
 40. ändå
 41. är

'Unique' Nynorsk words[edit]

 1. auka
 2. aukar
 3. berre
 4. dei
 5. difor
 6. (til) dømes
 7. ein
 8. eitt
 9. endå
 10. forklaringa
 11. forklaringar
 12. gjord
 13. ikkje
 14. innsideåtak
 15. ligg
 16. mellom anna
 17. natosoldatar
 18. (Nato-)leidde
 19. personar
 20. radikaliserte
 21. sokalla
 22. soldatar
 23. staden
 24. styrkja
 25. styrkane
 26. syner
 27. talet på
 28. talibanarar
 29. uroar
 30. vert
 31. vore
 32. åtak
 33. åtaka

'Unique' Bokmål words[edit]

 1. angrep
 2. angrepene
 3. antallet
 4. blant annet
 5. de
 6. derfor
 7. enda
 8. ett
 9. for eksempel
 10. forklaringen
 11. forklaringer
 12. gjort
 13. ikke
 14. innsideangrep
 15. (Nato-)ledede
 16. motiver
 17. personer
 18. radikaliseres
 19. ringe
 20. stedet
 21. styrke
 22. styrkene
 23. såkalte
 24. talibanere
 25. uenighet
 26. uten
 27. viser
 28. vært
 29. øker
 30. økt