Wiktionary:Todo/Latvian adjectives

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

See [1].

6[edit]

 1. ņiprākā
 2. bīstamākos
 3. saldākos
 4. bēdīgākos
 5. ņiprākos
 6. bīstamākās
 7. saldākās
 8. bēdīgākās
 9. ņiprākās
 10. bīstamākā
 11. amizantā
 12. platā
 13. plašā
 14. dobā
 15. dobjā
 16. šausmīgā
 17. kailā
 18. plikā
 19. interesantā
 20. seksuālā

7[edit]

 1. ilgā
 2. pornogrāfiskā
 3. ietekmīgā
 4. erotiskā
 5. latviskā
 6. ašā
 7. ātrā
 8. straujā
 9. laimīgā
 10. priecīgā
 11. strauļā
 12. amizantos
 13. dobjos
 14. plašos
 15. kailos
 16. plikos
 17. plašās
 18. amizantās
 19. platās
 20. dobjās
 21. dobās
 22. kailās
 23. plikās
 24. interesantās
 25. seksuālās

8[edit]

 1. ilgās
 2. pornogrāfiskās
 3. šausmīgās
 4. ietekmīgās
 5. erotiskās
 6. latviskās
 7. ašās
 8. ātrās
 9. straujās
 10. laimīgās
 11. priecīgās
 12. strauļās
 13. interesantos
 14. seksuālos
 15. ilgos
 16. pornogrāfiskos
 17. šausmīgos
 18. ietekmīgos
 19. erotiskos
 20. latviskos
 21. ašos
 22. ātros
 23. straujos
 24. laimīgos
 25. priecīgos

9[edit]

 1. strauļos
 2. amizantākās
 3. platākās
 4. plašākās
 5. dobjākās
 6. dobākās
 7. kailākās
 8. plikākās
 9. interesantākās
 10. seksuālākās
 11. ilgākās
 12. pornogrāfiskākās
 13. šausmīgākās
 14. ietekmīgākās
 15. erotiskākās
 16. latviskākās
 17. ašākās
 18. amizantākā
 19. platākā
 20. plašākā
 21. dobjākā
 22. dobākā
 23. kailākā
 24. plikākā
 25. interesantākā

10[edit]

 1. seksuālākā
 2. ilgākā
 3. pornogrāfiskākā
 4. šausmīgākā
 5. ietekmīgākā
 6. erotiskākā
 7. latviskākā
 8. ašākā
 9. ātrākā
 10. straujākā
 11. laimīgākā
 12. priecīgākā
 13. strauļākā
 14. ātrākās
 15. straujākās
 16. laimīgākās
 17. priecīgākās
 18. strauļākās
 19. amizantākos
 20. platākos
 21. plašākos
 22. dobjākos
 23. dobākos
 24. kailākos
 25. plikākos

11[edit]

 1. interesantākos
 2. seksuālākos
 3. ilgākos
 4. pornogrāfiskākos
 5. šausmīgākos
 6. ietekmīgākos
 7. erotiskākos
 8. latviskākos
 9. ašākos
 10. ātrākos
 11. straujākos
 12. laimīgākos
 13. priecīgākos
 14. strauļākos
 15. kaunīgās
 16. kaunīgā
 17. kaunīgos
 18. kaunīgākās
 19. kaunīgākā
 20. kaunīgākos
 21. caurās
 22. caurā
 23. caurākos
 24. caurākās
 25. caurākā

12[edit]

 1. reliģiskās
 2. reliģiozās
 3. vēsturiskās
 4. valodiskās
 5. valodīgās
 6. lietuviskās
 7. reliģiskos
 8. reliģiozos
 9. vēsturiskos
 10. valodiskos
 11. valodīgos
 12. lietuviskos
 13. lietuviskā
 14. valodīgā
 15. valodiskā
 16. vēsturiskā
 17. reliģiozā
 18. reliģiskā
 19. lietuviskākās
 20. valodīgākās
 21. vēsturiskākās
 22. reliģiozākās
 23. reliģiskākās
 24. vēsturiskākā
 25. lietuviskākā

13[edit]

 1. valodīgākā
 2. reliģiozākā
 3. reliģiskākā
 4. reliģiskākos
 5. reliģiozākos
 6. vēsturiskākos
 7. valodīgākos
 8. lietuviskākos
 9. laipnā
 10. lipīgā
 11. draudzīgā
 12. enerģiskā
 13. emocionālā
 14. psiholoģiskā
 15. psihiskā
 16. lipnā
 17. laipnās
 18. lipīgās
 19. draudzīgās
 20. enerģiskās
 21. emocionālās
 22. psiholoģiskās
 23. psihiskās
 24. lipnās
 25. laipnos

14[edit]

 1. lipīgos
 2. draudzīgos
 3. enerģiskos
 4. emocionālos
 5. psiholoģiskos
 6. lipnos
 7. psihiskos
 8. etniskā
 9. politiskā
 10. nacionālā
 11. nacionālistiskā
 12. nacionālos
 13. nacionālistiskos
 14. politiskos
 15. etniskos
 16. nacionālās
 17. nacionālistiskās
 18. politiskās
 19. etniskās
 20. laipnākā
 21. lipīgākā
 22. draudzīgākā
 23. emocionālākā
 24. nacionālākā
 25. nacionālistiskākā

15[edit]

 1. enerģiskākā
 2. psiholoģiskākā
 3. psihiskākā
 4. politiskākā
 5. etniskākā
 6. lipnākā
 7. laipnākās
 8. lipīgākās
 9. draudzīgākās
 10. emocionālākās
 11. nacionālākās
 12. nacionālistiskākās
 13. enerģiskākās
 14. psiholoģiskākās
 15. psihiskākās
 16. politiskākās
 17. etniskākās
 18. lipnākās
 19. laipnākos
 20. lipīgākos
 21. draudzīgākos
 22. emocionālākos
 23. nacionālākos
 24. nacionālistiskākos
 25. enerģiskākos

16[edit]

 1. psiholoģiskākos
 2. psihiskākos
 3. politiskākos
 4. etniskākos
 5. lipnākos
 6. lielīgā
 7. lielainā
 8. sārtā
 9. lielainās
 10. sārtās
 11. lielākā
 12. lielīgākā
 13. sārtākā
 14. lielākās
 15. lielīgākās
 16. sārtākās
 17. lielākos
 18. lielīgākos
 19. sārtākos
 20. sārtos
 21. lielīgos
 22. lielainos
 23. lielīgās
 24. saulainā
 25. lietainā

17[edit]

 1. miglainā
 2. kosmiskā
 3. anālā
 4. homoseksuālā
 5. homoseksuālos
 6. saulainākās
 7. lietainākās
 8. miglainākās
 9. kosmiskākās
 10. anālākās
 11. homoseksuālākās
 12. saulainākā
 13. lietainākā
 14. miglainākā
 15. kosmiskākā
 16. anālākā
 17. homoseksuālākā
 18. saulainākos
 19. lietainākos
 20. miglainākos
 21. kosmiskākos
 22. anālākos
 23. homoseksuālākos
 24. saulainās
 25. lietainās

18[edit]

 1. miglainās
 2. kosmiskās
 3. anālās
 4. homoseksuālās
 5. saulainos
 6. lietainos
 7. miglainos
 8. kosmiskos
 9. anālos
 10. bēros
 11. polārā
 12. zilganā
 13. amorfā
 14. īgnā
 15. drēgnā
 16. ģeogrāfiskā
 17. balsīgā
 18. psihiatriskā
 19. sliktā
 20. pilnā
 21. īsā
 22. mazā
 23. slimā
 24. tukšā
 25. slimīgā

19[edit]

 1. senā
 2. runīgā
 3. mākonā
 4. dregnā
 5. iesarkanā
 6. oranžīgā
 7. iepelēkā
 8. pelēcīgā
 9. pelēkganā
 10. iesārtā
 11. zeltainā
 12. sudrabainā
 13. mēļā
 14. bērā
 15. rudā
 16. ierudā
 17. zinātniskā
 18. ķīmiskā
 19. fiziskā
 20. fizikālā
 21. astrofizikālā
 22. ģeofizikālā
 23. matemātiskā
 24. astronomiskā
 25. ģeoloģiskā

20[edit]

 1. teoloģiskā
 2. bioloģiskā
 3. ekoloģiskā
 4. etnoloģiskā
 5. socioloģiskā
 6. fonoloģiskā
 7. ornitoloģiskā
 8. zooloģiskā
 9. antropoloģiskā
 10. arheoloģiskā
 11. filoloģiskā
 12. ontoloģiskā
 13. epistemoloģiskā
 14. paleontoloģiskā
 15. kosmoloģiskā
 16. topoloģiskā
 17. tipoloģiskā
 18. etimoloģiskā
 19. lingvistiskā
 20. valodnieciskā
 21. metafiziskā
 22. filozofiskā
 23. fonētiskā
 24. botāniskā
 25. topogrāfiskā

21[edit]

 1. etnogrāfiskā
 2. ekonomiskā
 3. ētiskā
 4. estētiskā
 5. anatomiskā
 6. pillā
 7. iedzeltenā
 8. dzeltenīgā
 9. dzeltenganā
 10. iemelnā
 11. melnīgā
 12. melnganā
 13. rozīgā
 14. iezilā
 15. iezilganā
 16. zaļganā
 17. iezaļganā
 18. iezaļā
 19. iebaltā
 20. iebrūnā
 21. brūnganā
 22. brūnīgā
 23. sarkanbrūnā
 24. polārās
 25. amorfās

22[edit]

 1. īgnās
 2. drēgnās
 3. ģeogrāfiskās
 4. balsīgās
 5. psihiatriskās
 6. sliktās
 7. pilnās
 8. garās
 9. īsās
 10. mazās
 11. slimās
 12. tukšās
 13. slimīgās
 14. senās
 15. runīgās
 16. mākonās
 17. dregnās
 18. pillās
 19. iesarkanās
 20. sarkanīgās
 21. iedzeltenās
 22. dzeltenīgās
 23. iemelnās
 24. melnīgās
 25. melnganās

23[edit]

 1. rozīgās
 2. iezilās
 3. zilganās
 4. iezilganās
 5. zaļganās
 6. iezaļganās
 7. iezaļās
 8. iebaltās
 9. iebrūnās
 10. brūnganās
 11. brūnīgās
 12. sarkanbrūnās
 13. oranžīgās
 14. iepelēkās
 15. pelēcīgās
 16. pelēkganās
 17. iesārtās
 18. zeltainās
 19. sudrabainās
 20. mēļās
 21. bērās
 22. rudās
 23. ierudās
 24. zinātniskās
 25. ķīmiskās

24[edit]

 1. fiziskās
 2. fizikālās
 3. astrofizikālās
 4. ģeofizikālās
 5. matemātiskās
 6. astronomiskās
 7. ģeoloģiskās
 8. teoloģiskās
 9. bioloģiskās
 10. ekoloģiskās
 11. etnoloģiskās
 12. socioloģiskās
 13. fonoloģiskās
 14. dzeltenganās
 15. ornitoloģiskās
 16. filozofiskās
 17. fonētiskās
 18. botāniskās
 19. topogrāfiskās
 20. etnogrāfiskās
 21. ekonomiskās
 22. ētiskās
 23. estētiskās
 24. anatomiskās
 25. sarkanīgā

25[edit]

 1. zooloģiskās
 2. antropoloģiskās
 3. arheoloģiskās
 4. filoloģiskās
 5. ontoloģiskās
 6. epistemoloģiskās
 7. paleontoloģiskās
 8. kosmoloģiskās
 9. topoloģiskās
 10. tipoloģiskās
 11. etimoloģiskās
 12. lingvistiskās
 13. valodnieciskās
 14. metafiziskās
 15. polāros
 16. amorfos
 17. īgnos
 18. drēgnos
 19. ģeogrāfiskos
 20. balsīgos
 21. psihiatriskos
 22. sliktos
 23. pilnos
 24. īsos
 25. slimos

26[edit]

 1. tukšos
 2. slimīgos
 3. runīgos
 4. mākonos
 5. dregnos
 6. iesarkanos
 7. sarkanīgos
 8. iedzeltenos
 9. dzeltenīgos
 10. dzeltenganos
 11. iemelnos
 12. melnīgos
 13. melnganos
 14. rozīgos
 15. iepelēkos
 16. pelēcīgos
 17. pelēkganos
 18. iesārtos
 19. zeltainos
 20. sudrabainos
 21. mēļos
 22. ierudos
 23. zinātniskos
 24. ķīmiskos
 25. fiziskos

27[edit]

 1. fizikālos
 2. astrofizikālos
 3. ģeofizikālos
 4. matemātiskos
 5. astronomiskos
 6. ģeoloģiskos
 7. teoloģiskos
 8. bioloģiskos
 9. ekoloģiskos
 10. etnoloģiskos
 11. socioloģiskos
 12. fonoloģiskos
 13. ornitoloģiskos
 14. zooloģiskos
 15. antropoloģiskos
 16. arheoloģiskos
 17. filoloģiskos
 18. ontoloģiskos
 19. epistemoloģiskos
 20. paleontoloģiskos
 21. kosmoloģiskos
 22. topoloģiskos
 23. tipoloģiskos
 24. etimoloģiskos
 25. lingvistiskos

28[edit]

 1. valodnieciskos
 2. metafiziskos
 3. filozofiskos
 4. fonētiskos
 5. botāniskos
 6. topogrāfiskos
 7. etnogrāfiskos
 8. ekonomiskos
 9. ētiskos
 10. estētiskos
 11. anatomiskos
 12. iezilos
 13. zilganos
 14. iezilganos
 15. zaļganos
 16. iezaļganos
 17. iezaļos
 18. iebaltos
 19. iebrūnos
 20. brūnganos
 21. brūnīgos
 22. sarkanbrūnos
 23. oranžīgos
 24. rožainā
 25. rožainās

29[edit]

 1. rožainos
 2. iesirmā
 3. sirmā
 4. iesirmos
 5. sirmos
 6. iesirmās
 7. sirmās
 8. vokālā
 9. akustiskā
 10. fizioloģiskā
 11. vokālos
 12. akustiskos
 13. fizioloģiskos
 14. vokālās
 15. akustiskās
 16. fizioloģiskās
 17. čaklā
 18. centīgā
 19. iedarbīgā
 20. darbīgā
 21. aktīvā
 22. uzcītīgā
 23. cītīgā
 24. strādīgā
 25. censīgā

30[edit]

 1. čeklā
 2. uzcītīgās
 3. cītīgās
 4. strādīgās
 5. censīgās
 6. čeklās
 7. čaklos
 8. centīgos
 9. iedarbīgos
 10. darbīgos
 11. aktīvos
 12. uzcītīgos
 13. cītīgos
 14. strādīgos
 15. censīgos
 16. čeklos
 17. čaklās
 18. centīgās
 19. iedarbīgās
 20. darbīgās
 21. aktīvās
 22. karstā
 23. karstos
 24. karstās
 25. siltā

31[edit]

 1. siltos
 2. siltās
 3. sidrabainā
 4. sidrabainās
 5. sidrabainos
 6. vēsā
 7. vēsos
 8. vēsās
 9. seklā
 10. ļaunā
 11. kreisā
 12. saltā
 13. racionālā
 14. dziļā
 15. svarīgā
 16. mehāniskā
 17. iracionālā
 18. normālā
 19. nenormālā
 20. labējā
 21. niknā
 22. lieliskā
 23. klusā
 24. lēnā
 25. ļaunās

32[edit]

 1. kreisās
 2. saltās
 3. racionālās
 4. dziļās
 5. seklās
 6. svarīgās
 7. mehāniskās
 8. iracionālās
 9. normālās
 10. nenormālās
 11. labējās
 12. niknās
 13. lieliskās
 14. klusās
 15. lēnās
 16. ļaunos
 17. kreisos
 18. racionālos
 19. dziļos
 20. seklos
 21. svarīgos
 22. mehāniskos
 23. iracionālos
 24. normālos
 25. nenormālos

33[edit]

 1. labējos
 2. niknos
 3. lieliskos
 4. klusos
 5. lēnos
 6. tukšākās
 7. iezilganākās
 8. slinkos
 9. slinkā
 10. slinkās
 11. blīvā
 12. plānā
 13. plānos
 14. pasīvās
 15. blīvās
 16. brīvās
 17. biezās
 18. biežās
 19. pasīvā
 20. pasīvos
 21. blīvos
 22. brīvos
 23. biezos
 24. biežos
 25. brīvā

34[edit]

 1. biezā
 2. biežā
 3. aktīvākā
 4. pasīvākā
 5. blīvākā
 6. brīvākā
 7. astronomiskākā
 8. biezākā
 9. biežākā
 10. bioloģiskākā
 11. brūnganākā
 12. brūnīgākā
 13. aktīvākās
 14. pasīvākās
 15. blīvākās
 16. brīvākās
 17. astronomiskākās
 18. biezākās
 19. biežākās
 20. bioloģiskākās
 21. brūnganākās
 22. brūnīgākās
 23. aktīvākos
 24. pasīvākos
 25. blīvākos

35[edit]

 1. brīvākos
 2. astronomiskākos
 3. biezākos
 4. biežākos
 5. bioloģiskākos
 6. brūnganākos
 7. ciešās
 8. cietās
 9. drosmīgās
 10. demokrātiskās
 11. cietā
 12. ciešā
 13. drosmīgā
 14. demokrātiskā
 15. cietos
 16. ciešos
 17. drosmīgos
 18. demokrātiskos
 19. centīgākā
 20. censīgākā
 21. cītīgākā
 22. darbīgākā
 23. cietākā
 24. ciešākā
 25. drosmīgākā

36[edit]

 1. demokrātiskākā
 2. brūnīgākos
 3. centīgākās
 4. censīgākās
 5. cītīgākās
 6. darbīgākās
 7. cietākās
 8. ciešākās
 9. drosmīgākās
 10. demokrātiskākās
 11. centīgākos
 12. censīgākos
 13. cītīgākos
 14. darbīgākos
 15. cietākos
 16. ciešākos
 17. drosmīgākos
 18. demokrātiskākos
 19. drošās
 20. drosās
 21. dārgās
 22. drošā
 23. drosā
 24. dārgā
 25. drošos

37[edit]

 1. dārgos
 2. drosos
 3. drēgnākos
 4. dregnākos
 5. drosākos
 6. ekoloģiskākos
 7. ekonomiskākos
 8. drošākos
 9. dārgākos
 10. dzeltenīgākos
 11. dziļākos
 12. drēgnākā
 13. ekoloģiskākā
 14. ekonomiskākā
 15. dārgākā
 16. drošākā
 17. drosākā
 18. dregnākā
 19. dzeltenīgākā
 20. dziļākā
 21. drēgnākās
 22. ekoloģiskākās
 23. ekonomiskākās
 24. dārgākās
 25. drošākās

38[edit]

 1. drosākās
 2. dregnākās
 3. dzeltenīgākās
 4. dziļākās
 5. gāzveidīgās
 6. gāzveidīgā
 7. gāzveidīgos
 8. gāzveidīgākās
 9. etnogrāfiskākās
 10. filozofiskākās
 11. fizikālākās
 12. fiziskākās
 13. fonētiskākās
 14. garākās
 15. gāzveidīgākā
 16. etnogrāfiskākā
 17. filozofiskākā
 18. fizikālākā
 19. fiziskākā
 20. fonētiskākā
 21. garākā
 22. gāzveidīgākos
 23. etnogrāfiskākos
 24. filozofiskākos
 25. fizikālākos

39[edit]

 1. fiziskākos
 2. fonētiskākos
 3. garākos
 4. medicīniskākā
 5. metafiziskākā
 6. kreisākā
 7. labējākā
 8. lieliskākā
 9. lēnākā
 10. matemātiskākā
 11. mazākā
 12. mehāniskākā
 13. klusākā
 14. melnīgākā
 15. iedarbīgākā
 16. iemelnākā
 17. iezilganākā
 18. iedzeltenākā
 19. iezaļganākā
 20. iesarkanākā
 21. iesirmākā
 22. iesārtākā
 23. iracionālākā
 24. karstākā
 25. medicīniskākos

40[edit]

 1. metafiziskākos
 2. kreisākos
 3. labējākos
 4. lieliskākos
 5. lēnākos
 6. matemātiskākos
 7. mazākos
 8. mehāniskākos
 9. klusākos
 10. melnīgākos
 11. iedarbīgākos
 12. iemelnākos
 13. iezilganākos
 14. iedzeltenākos
 15. iezaļganākos
 16. iesarkanākos
 17. iesirmākos
 18. iesārtākos
 19. iracionālākos
 20. karstākos
 21. medicīniskākās
 22. metafiziskākās
 23. kreisākās
 24. labējākās
 25. lieliskākās

41[edit]

 1. lēnākās
 2. matemātiskākās
 3. mazākās
 4. mehāniskākās
 5. klusākās
 6. melnīgākās
 7. iedarbīgākās
 8. iemelnākās
 9. iedzeltenākās
 10. iezaļganākās
 11. iesarkanākās
 12. iesirmākās
 13. iesārtākās
 14. iracionālākās
 15. karstākās
 16. medicīniskās
 17. medicīniskā
 18. medicīniskos
 19. morālās
 20. mīļās
 21. mīlās
 22. mīkstās
 23. mikstās
 24. mīksnās
 25. morālā

42[edit]

 1. mīļā
 2. mīkstā
 3. mikstā
 4. mīksnā
 5. morālos
 6. mīļos
 7. mīlos
 8. mīkstos
 9. mikstos
 10. mīksnos
 11. morālākās
 12. mīļākās
 13. mīlākās
 14. mīkstākās
 15. mikstākās
 16. mīksnākās
 17. mākonākās
 18. mēļākās
 19. morālākā
 20. mīļākā
 21. mīlākā
 22. mīkstākā
 23. mikstākā
 24. mīksnākā
 25. mākonākā

43[edit]

 1. mēļākā
 2. morālākos
 3. mīļākos
 4. mīlākos
 5. mīkstākos
 6. mikstākos
 7. mīksnākos
 8. mākonākos
 9. mēļākos
 10. rupjās
 11. pilnīgās
 12. pilsoniskās
 13. plānās
 14. resnās
 15. retās
 16. rēdās
 17. rupjā
 18. pilnīgā
 19. pilsoniskā
 20. resnā
 21. retā
 22. rupjos
 23. pilnīgos
 24. pilsoniskos
 25. resnos

44[edit]

 1. rēdos
 2. rupjākās
 3. pilnīgākās
 4. pilsoniskākās
 5. plānākās
 6. resnākās
 7. retākās
 8. rēdākās
 9. polārākās
 10. niknākās
 11. runīgākās
 12. normālākās
 13. nenormālākās
 14. rudākās
 15. rozīgākās
 16. rožainākās
 17. oranžīgākās
 18. racionālākās
 19. psihiatriskākās
 20. pelēcīgākās
 21. pilnākās
 22. pillākās
 23. rupjākā
 24. pilnīgākā
 25. pilsoniskākā

45[edit]

 1. plānākā
 2. resnākā
 3. retākā
 4. rēdākā
 5. polārākā
 6. niknākā
 7. runīgākā
 8. normālākā
 9. rudākā
 10. rozīgākā
 11. rožainākā
 12. oranžīgākā
 13. racionālākā
 14. pelēcīgākā
 15. pilnākā
 16. pillākā
 17. nenormālākā
 18. psihiatriskākā
 19. racionālākos
 20. psihiatriskākos
 21. pelēcīgākos
 22. pilnākos
 23. rēdākos
 24. pillākos
 25. rupjākos

46[edit]

 1. pilnīgākos
 2. pilsoniskākos
 3. plānākos
 4. resnākos
 5. retākos
 6. polārākos
 7. niknākos
 8. runīgākos
 9. normālākos
 10. nenormālākos
 11. rudākos
 12. rozīgākos
 13. rožainākos
 14. oranžīgākos
 15. siltākos
 16. saltākos
 17. siltākā
 18. saltākā
 19. siltākās
 20. saltākās
 21. sniegainās
 22. sniegbaltās
 23. seksīgās
 24. slaidās
 25. slaikās

47[edit]

 1. slidenās
 2. slidās
 3. sniegainā
 4. sniegbaltā
 5. seksīgā
 6. slaidā
 7. slaikā
 8. slidenā
 9. slidā
 10. tievā
 11. tievās
 12. tievos
 13. ziemīgās
 14. ziemīgā
 15. ziemīgos
 16. sniegainos
 17. sniegbaltos
 18. seksīgos
 19. slaidos
 20. slaikos
 21. slidenos
 22. slidos
 23. tievākā
 24. tievākās
 25. tievākos

48[edit]

 1. slinkākā
 2. slinkākās
 3. slinkākos
 4. ziemīgākā
 5. ziemīgākās
 6. ziemīgākos
 7. kurdiskā
 8. kurdiskās
 9. kurdiskos
 10. kurdiskākā
 11. kurdiskākās
 12. kurdiskākos
 13. sniegbaltākā
 14. sniegbaltākās
 15. sniegbaltākos
 16. sīkā
 17. sīkās
 18. sīkos
 19. sīkākā
 20. sīkākās
 21. sīkākos
 22. sniegainākās
 23. seksīgākās
 24. slaidākās
 25. slaikākās

49[edit]

 1. slidenākās
 2. slidākās
 3. seklākās
 4. slimākās
 5. sirmākās
 6. slimīgākās
 7. sliktākās
 8. senākās
 9. sarkanbrūnākās
 10. sniegainākā
 11. seksīgākā
 12. slaidākā
 13. slaikākā
 14. slidenākā
 15. slidākā
 16. seklākā
 17. slimākā
 18. sirmākā
 19. slimīgākā
 20. sliktākā
 21. senākā
 22. sarkanbrūnākā
 23. sniegainākos
 24. seksīgākos
 25. slaidākos

50[edit]

 1. slaikākos
 2. slidenākos
 3. slidākos
 4. seklākos
 5. slimākos
 6. sirmākos
 7. slimīgākos
 8. sliktākos
 9. senākos
 10. sarkanbrūnākos
 11. ūdeņainā
 12. ūdeņainās
 13. ūdeņainos
 14. ūdeņainākā
 15. ūdeņainākās
 16. ūdeņainākos
 17. stiprā
 18. stiprās
 19. stipros
 20. stiprākā
 21. stiprākās
 22. stiprākos
 23. spēcīgā
 24. spēcīgās
 25. spēcīgos

51[edit]

 1. spēcīgākā
 2. spēcīgākās
 3. spēcīgākos
 4. stomatoloģiskās
 5. stomatoloģiskā
 6. stomatoloģiskos
 7. uzcītīgākās
 8. teoloģiskākās
 9. socioloģiskākās
 10. strādīgākās
 11. sudrabainākās
 12. sidrabainākās
 13. uzcītīgākos
 14. tukšākos
 15. teoloģiskākos
 16. socioloģiskākos
 17. strādīgākos
 18. sudrabainākos
 19. sidrabainākos
 20. vāju
 21. vāja
 22. vājā
 23. vājam
 24. vājām
 25. vāji

52[edit]

 1. vājiem
 2. vājas
 3. vājās
 4. vājos
 5. vājus
 6. vājai
 7. vājākās
 8. zinātniskākā
 9. zaļganākā
 10. zilganākā
 11. zeltainākā
 12. vēsākā
 13. vājākā
 14. zinātniskākās
 15. zaļganākās
 16. zilganākās
 17. zeltainākās
 18. vēsākās
 19. zinātniskākos
 20. zaļganākos
 21. zilganākos
 22. zeltainākos
 23. vēsākos
 24. vājākos
 25. ētiskākās

53[edit]

 1. ētiskākā
 2. ļaunākā
 3. ķīmiskākā
 4. īgnākā
 5. īsākā
 6. ģeogrāfiskākā
 7. čaklākā
 8. čeklākā
 9. ļaunākos
 10. ķīmiskākos
 11. īgnākos
 12. īsākos
 13. ģeogrāfiskākos
 14. ētiskākos
 15. čaklākos
 16. čeklākos
 17. ļaunākās
 18. ķīmiskākās
 19. īgnākās
 20. īsākās
 21. ģeogrāfiskākās
 22. čaklākās
 23. čeklākās
 24. vērtīgā
 25. vērtīgās

54[edit]

 1. vērtīgos
 2. vērtīgākā
 3. vērtīgākās
 4. vērtīgākos
 5. ārstnieciskā
 6. ārstnieciskās
 7. ārstnieciskos
 8. ārstnieciskākā
 9. ārstnieciskākās
 10. ārstnieciskākos
 11. šķidrā
 12. šķidrās
 13. šķidros
 14. šķidrākā
 15. šķidrākās
 16. šķidrākos
 17. svabadā
 18. svabadās
 19. svabados
 20. svabadākā
 21. svabadākās
 22. svabadākos
 23. tuklākā
 24. tuklākās
 25. tuklākos

55[edit]

 1. vecā
 2. vecās
 3. vecos
 4. vecākā
 5. vecākās
 6. vecākos
 7. tuklā
 8. tuklās
 9. tuklos
 10. rupā
 11. rupās
 12. rupos
 13. rupākās
 14. rupākā
 15. rupākos
 16. slavenā
 17. slavenās
 18. slavenos
 19. slavenākā
 20. slavenākās
 21. slavenākos
 22. slepenā
 23. slepenās
 24. slepenos
 25. slepenākā

56[edit]

 1. slepenākās
 2. slepenākos
 3. vasarīgā
 4. vasarīgās
 5. vasarīgos
 6. vasarīgākā
 7. vasarīgākās
 8. vasarīgākos
 9. pavasarīgā
 10. pavasarīgās
 11. pavasarīgos
 12. pavasarīgākā
 13. pavasarīgākās
 14. pavasarīgākos
 15. rudenīgā
 16. rudenīgās
 17. rudenīgos
 18. rudenīgākā
 19. rudenīgākās
 20. rudenīgākos
 21. melīgā
 22. melīgās
 23. melīgos
 24. vējainā
 25. vējainās

57[edit]

 1. vējainos
 2. vējainākā
 3. vējainākās
 4. vējainākos
 5. asiņainā
 6. asiņainās
 7. asiņainos
 8. asiņainākā
 9. asiņainākās
 10. asiņainākos
 11. zvīņainā
 12. zvīņainās
 13. zvīņainos
 14. zvīņainākā
 15. zvīņainākās
 16. zvīņainākos
 17. glītā
 18. glītās
 19. glītos
 20. glītākā
 21. glītākās
 22. glītākos
 23. melīgākā
 24. melīgākās
 25. melīgākos

58[edit]

 1. lokā
 2. lokos
 3. jautrā
 4. jautrās
 5. jautros
 6. jautrākā
 7. jautrākās
 8. jautrākos
 9. draiskā
 10. draiskās
 11. draiskos
 12. draiskākā
 13. draiskākās
 14. draiskākos
 15. sapņainā
 16. sapņainās
 17. sapņainos
 18. sapņainākā
 19. sapņainākās
 20. sapņainākos
 21. neglītā
 22. neglītās
 23. neglītos
 24. neglītākā
 25. neglītākās

59[edit]

 1. neglītākos
 2. jaunavīgā
 3. jaunavīgās
 4. jaunavīgos
 5. jaunavīgākā
 6. jaunavīgākās
 7. jaunavīgākos
 8. ārējā
 9. ārējās
 10. ārējos
 11. ārējākā
 12. ārējākās
 13. ārējākos
 14. rātnā
 15. rātnās
 16. rātnos
 17. rātnākā
 18. rātnākās
 19. rātnākos
 20. dzīvespriecīgā
 21. dzīvespriecīgās
 22. dzīvespriecīgos
 23. dzīvespriecīgākā
 24. dzīvespriecīgākās
 25. dzīvespriecīgākos

60[edit]

 1. garlaicīgā
 2. garlaicīgās
 3. garlaicīgos
 4. garlaicīgākā
 5. garlaicīgākās
 6. garlaicīgākos
 7. draiskulīgā
 8. draiskulīgās
 9. draiskulīgos
 10. draiskulīgākā
 11. draiskulīgākās
 12. draiskulīgākos
 13. mākoņainā
 14. mākoņainās
 15. mākoņainos
 16. mākoņainākā
 17. mākoņainākās
 18. mākoņainākos
 19. rasainā
 20. rasainās
 21. rasainos
 22. rasainākā
 23. rasainākās
 24. rasainākos
 25. lokanā

61[edit]

 1. lokanās
 2. lokanos
 3. lokanākā
 4. lokanākās
 5. lokanākos
 6. nerātnā
 7. nerātnās
 8. nerātnos
 9. acīgā
 10. acīgās
 11. acīgos
 12. acīgākās
 13. acīgākā
 14. acīgākos
 15. nerātnākā
 16. nerātnākās
 17. nerātnākos
 18. lētā
 19. lētās
 20. lētos
 21. lētākā
 22. lētākās
 23. lētākos
 24. rasmīgā
 25. rasmīgās

62[edit]

 1. rasmīgos
 2. rasmīgākā
 3. rasmīgākās
 4. rasmīgākos
 5. rātenākā
 6. rātenākās
 7. rātenākos
 8. raudā
 9. raudās
 10. raudos
 11. raudākā
 12. raudākās
 13. raudākos
 14. dailā
 15. dailās
 16. dailākā
 17. dailākās
 18. dailākos
 19. dīvainā
 20. dīvainās
 21. dīvainos
 22. dīvainākā
 23. dīvainākās
 24. dīvainākos
 25. raupjā

63[edit]

 1. raupjās
 2. raupjos
 3. raupjākā
 4. raupjākās
 5. raupjākos
 6. daiļā
 7. daiļās
 8. daiļos
 9. rātenā
 10. rātenās
 11. rātenos
 12. daiļākā
 13. daiļākās
 14. daiļākos
 15. gludā
 16. gludās
 17. gludos
 18. gludākā
 19. gludākās
 20. gludākos
 21. negludā
 22. negludās
 23. negludos
 24. negludākā
 25. negludākās

64[edit]

 1. negludākos
 2. glužā
 3. glužās
 4. glužos
 5. glužākās
 6. glužākos
 7. glīšā
 8. glīšās
 9. glīšos
 10. glīšākās
 11. glīšākos
 12. lokās
 13. lokākās
 14. lokākos
 15. kontinentālā
 16. kontinentālās
 17. kontinentālos
 18. kontinentālākā
 19. kontinentālākās
 20. kontinentālākos
 21. mežainā
 22. mežainās
 23. mežainos
 24. mežainākā
 25. mežainākās

65[edit]

 1. mežainākos
 2. arktiskā
 3. arktiskās
 4. arktiskos
 5. arktiskākā
 6. arktiskākās
 7. arktiskākos
 8. kalnainā
 9. kalnainās
 10. kalnainos
 11. kalnainākā
 12. kalnainākās
 13. kalnainākos
 14. truļā
 15. truļās
 16. truļos
 17. truļākā
 18. truļākās
 19. truļākos
 20. trulā
 21. trulās
 22. trulos
 23. trulākā
 24. trulākās
 25. trulākos

66[edit]

 1. likumīgā
 2. likumīgās
 3. likumīgos
 4. likumīgākā
 5. likumīgākās
 6. likumīgākos
 7. antarktiskā
 8. antarktiskās
 9. antarktiskos
 10. rakstiskā
 11. rakstiskās
 12. rakstiskos
 13. mutiskā
 14. mutiskās
 15. mutiskos
 16. pļāpīgā
 17. pļāpīgās
 18. pļāpīgos
 19. mutīgā
 20. mutīgās
 21. mutīgos
 22. mutīgākā
 23. mutīgākās
 24. mutīgākos
 25. neprātīgā

67[edit]

 1. neprātīgās
 2. neprātīgos
 3. neprātīgākā
 4. neprātīgākās
 5. neprātīgākos
 6. idiotiskā
 7. idiotiskās
 8. idiotiskos
 9. idiotiskākā
 10. idiotiskākās
 11. idiotiskākos
 12. debilā
 13. debilās
 14. debilos
 15. debilākā
 16. debilākās
 17. debilākos
 18. imbecilā
 19. imbecilās
 20. imbecilos
 21. pļāpīgākā
 22. pļāpīgākās
 23. pļāpīgākos
 24. imbecilākā
 25. muļķīgā

68[edit]

 1. muļķīgās
 2. muļķīgos
 3. muļķīgākā
 4. muļķīgākās
 5. muļķīgākos
 6. imbecilākās
 7. imbecilākos
 8. apātiskā
 9. apātiskās
 10. apātiskos
 11. apātiskākā
 12. apātiskākās
 13. apātiskākos
 14. dzīvākā
 15. dzīvākās
 16. dzīvākos
 17. dzīvā
 18. dzīvās
 19. dzīvos
 20. dumā
 21. dumās
 22. dumos
 23. dumākā
 24. dumākās
 25. dumākos

69[edit]

 1. dumjā
 2. dumjās
 3. dumjos
 4. dumjākās
 5. dumjākos
 6. aizmirsīgā
 7. aizmirsīgās
 8. aizmirsīgos
 9. aizmirsīgākā
 10. aizmirsīgākās
 11. aizmirsīgākos
 12. aizmāršīgā
 13. aizmāršīgās
 14. aizmāršīgos
 15. aizmāršīgākā
 16. aizmāršīgākās
 17. aizmāršīgākos
 18. dumjākā
 19. miegainā
 20. miegainās
 21. miegainos
 22. miegainākā
 23. miegainākās
 24. miegainākos
 25. vienīgā

70[edit]

 1. vienīgās
 2. vienīgos
 3. vienīgākā
 4. vienīgākās
 5. vienīgākos
 6. būtiskā
 7. būtiskās
 8. būtiskos
 9. būtiskākā
 10. būtiskākās
 11. būtiskākos
 12. stulbā
 13. stulbās
 14. stulbos
 15. stulbākā
 16. stulbākās
 17. stulbākos
 18. ērkšķainā
 19. indīgā
 20. toksiskā
 21. pasakainā
 22. amorfākā
 23. amorfākos
 24. amorfākās
 25. raižpilnā

71[edit]

 1. raizīgā
 2. gādīgā
 3. rūpīgā
 4. bezrūpīgā
 5. nebēdīgā
 6. nebēdnīgā
 7. gaumīgā
 8. gardā
 9. garšīgā
 10. vājdzirdīgā
 11. kurlā
 12. kurslā
 13. nedzirdīgā
 14. dzirdīgā
 15. raižpilnās
 16. raizīgās
 17. gādīgās
 18. rūpīgās
 19. bezrūpīgās
 20. nebēdīgās
 21. nebēdnīgās
 22. gaumīgās
 23. gardās
 24. garšīgās
 25. vājdzirdīgās

72[edit]

 1. kurlās
 2. kurslās
 3. nedzirdīgās
 4. dzirdīgās
 5. raižpilnos
 6. raizīgos
 7. gādīgos
 8. rūpīgos
 9. bezrūpīgos
 10. nebēdīgos
 11. nebēdnīgos
 12. gaumīgos
 13. garšīgos
 14. kurlos
 15. kurslos
 16. nedzirdīgos
 17. dzirdīgos
 18. vājdzirdīgos
 19. raižpilnākā
 20. raizīgākā
 21. gādīgākā
 22. rūpīgākā
 23. bezrūpīgākā
 24. nebēdīgākā
 25. nebēdnīgākā

73[edit]

 1. gaumīgākā
 2. gardākā
 3. garšīgākā
 4. vājdzirdīgākā
 5. kurlākā
 6. kurslākā
 7. nedzirdīgākā
 8. dzirdīgākā
 9. raižpilnākās
 10. raizīgākās
 11. gādīgākās
 12. rūpīgākās
 13. bezrūpīgākās
 14. nebēdīgākās
 15. nebēdnīgākās
 16. gaumīgākās
 17. gardākās
 18. garšīgākās
 19. vājdzirdīgākās
 20. kurlākās
 21. kurslākās
 22. nedzirdīgākās
 23. dzirdīgākās
 24. raižpilnākos
 25. raizīgākos

74[edit]

 1. gādīgākos
 2. rūpīgākos
 3. bezrūpīgākos
 4. nebēdīgākos
 5. nebēdnīgākos
 6. gaumīgākos
 7. gardākos
 8. garšīgākos
 9. vājdzirdīgākos
 10. kurlākos
 11. kurslākos
 12. nedzirdīgākos
 13. dzirdīgākus
 14. dzirdīgākos
 15. raudulīgā
 16. raudulīgās
 17. raudulīgos
 18. raudulīgākā
 19. raudulīgākās
 20. raudulīgākos
 21. ērkšķainās
 22. ērkšķainos
 23. ērkšķainākā
 24. ērkšķainākās
 25. ērkšķainākos

75[edit]

 1. indīgās
 2. indīgos
 3. indīgākā
 4. indīgākās
 5. indīgākos
 6. toksiskās
 7. toksiskos
 8. toksiskākā
 9. toksiskākās
 10. toksiskākos
 11. pasakainās
 12. pasakainos
 13. pasakainākā
 14. pasakainākās
 15. pasakainākos
 16. angliskā
 17. itāliskā
 18. dāniskā
 19. īriskā
 20. britiskā
 21. skotiskā
 22. velsiskā
 23. vāciskā
 24. franciskā
 25. spāniskā

76[edit]

 1. čehiskā
 2. nīderlandiskā
 3. holandiskā
 4. japāniskā
 5. igauniskā
 6. poliskā
 7. somiskā
 8. zviedriskā
 9. angliskās
 10. itāliskās
 11. dāniskās
 12. īriskās
 13. britiskās
 14. skotiskās
 15. velsiskās
 16. vāciskās
 17. franciskās
 18. spāniskās
 19. čehiskās
 20. nīderlandiskās
 21. holandiskās
 22. japāniskās
 23. igauniskās
 24. poliskās
 25. somiskās

77[edit]

 1. zviedriskās
 2. angliskos
 3. itāliskos
 4. dāniskos
 5. īriskos
 6. britiskos
 7. skotiskos
 8. vāciskos
 9. franciskos
 10. spāniskos
 11. čehiskos
 12. nīderlandiskos
 13. holandiskos
 14. japāniskos
 15. igauniskos
 16. poliskos
 17. somiskos
 18. zviedriskos
 19. velsiskos
 20. angliskākās
 21. itāliskākās
 22. dāniskākās
 23. īriskākās
 24. britiskākās
 25. skotiskākās

78[edit]

 1. velsiskākās
 2. vāciskākās
 3. franciskākās
 4. spāniskākās
 5. čehiskākās
 6. nīderlandiskākās
 7. holandiskākās
 8. japāniskākās
 9. igauniskākās
 10. poliskākās
 11. somiskākās
 12. zviedriskākās
 13. britiskākā
 14. skotiskākā
 15. velsiskākā
 16. vāciskākā
 17. franciskākā
 18. spāniskākā
 19. čehiskākā
 20. nīderlandiskākā
 21. holandiskākā
 22. japāniskākā
 23. igauniskākā
 24. poliskākā
 25. somiskākā

79[edit]

 1. zviedriskākā
 2. angliskākos
 3. itāliskākos
 4. dāniskākos
 5. īriskākos
 6. britiskākos
 7. skotiskākos
 8. velsiskākos
 9. vāciskākos
 10. franciskākos
 11. spāniskākos
 12. čehiskākos
 13. nīderlandiskākos
 14. holandiskākos
 15. japāniskākos
 16. igauniskākos
 17. poliskākos
 18. somiskākos
 19. zviedriskākos
 20. angliskākā
 21. itāliskākā
 22. dāniskākā
 23. īriskākā
 24. karaliskā
 25. cariskā

80[edit]

 1. ķeizariskā
 2. mīlīgā
 3. imperiālistiskā
 4. tagadējā
 5. tipiskā
 6. karaliskās
 7. cariskās
 8. ķeizariskās
 9. mīlīgās
 10. imperiālistiskās
 11. tagadējās
 12. tipiskās
 13. karaliskos
 14. cariskos
 15. ķeizariskos
 16. mīlīgos
 17. imperiālistiskos
 18. karaliskākā
 19. cariskākā
 20. ķeizariskākā
 21. mīlīgākā
 22. imperiālistiskākā
 23. tipiskākā
 24. karaliskākos
 25. cariskākos

81[edit]

 1. tagadējos
 2. tipiskos
 3. karaliskākās
 4. cariskākās
 5. ķeizariskākās
 6. mīlīgākās
 7. ķeizariskākos
 8. mīlīgākos
 9. imperiālistiskākos
 10. tipiskākos
 11. imperiālistiskākās
 12. tipiskākās
 13. ārprātīgā
 14. ārprātīgās
 15. ārprātīgos
 16. ārprātīgākā
 17. ārprātīgākās
 18. ārprātīgākos
 19. vājprātīgākā
 20. vājprātīgākās
 21. vājprātīgākos
 22. vājprātīgā
 23. vājprātīgās
 24. vājprātīgos
 25. sarkanīgākos

82[edit]

 1. sarkanīgākā
 2. sarkanīgākās
 3. rumāniskā
 4. bulgāriskā
 5. brazīliskā
 6. ķīniskā
 7. federatīvā
 8. rumāniskās
 9. bulgāriskās
 10. brazīliskās
 11. ķīniskās
 12. federatīvās
 13. rumāniskos
 14. bulgāriskos
 15. brazīliskos
 16. ķīniskos
 17. federatīvos
 18. rumāniskākā
 19. bulgāriskākā
 20. brazīliskākā
 21. ķīniskākā
 22. rumāniskākās
 23. bulgāriskākās
 24. brazīliskākās
 25. ķīniskākās

83[edit]

 1. rumāniskākos
 2. bulgāriskākos
 3. brazīliskākos
 4. ķīniskākos
 5. beļģiskā
 6. foršā
 7. beļģiskās
 8. foršās
 9. foršos
 10. beļģiskos
 11. beļģiskākā
 12. foršākā
 13. beļģiskākās
 14. foršākās
 15. beļģiskākos
 16. foršākos
 17. svarīgākā
 18. svarīgākos
 19. svarīgākās
 20. albāniskā
 21. norvēģiskā
 22. slovēniskā
 23. albāniskās
 24. norvēģiskās
 25. slovēniskās

84[edit]

 1. albāniskos
 2. norvēģiskos
 3. slovēniskos
 4. albāniskākā
 5. norvēģiskākā
 6. slovēniskākā
 7. albāniskākās
 8. norvēģiskākās
 9. slovēniskākās
 10. albāniskākos
 11. norvēģiskākos
 12. slovēniskākos
 13. nabagā
 14. nabagos
 15. portugāliskā
 16. portugāliskās
 17. portugāliskos
 18. portugāliskākā
 19. portugāliskākās
 20. portugāliskākos
 21. ukrainiskā
 22. ukrainiskās
 23. ukrainiskos
 24. ukrainiskākā
 25. ukrainiskākās

85[edit]

 1. ukrainiskākos
 2. racionālistiskā
 3. racionālistiskās
 4. racionālistiskos
 5. racionālistiskākā
 6. racionālistiskākās
 7. racionālistiskākos
 8. amerikāniskā
 9. amerikāniskās
 10. amerikāniskos
 11. amerikāniskākā
 12. amerikāniskākās
 13. amerikāniskākos
 14. pavēlnieciskā
 15. pavēlnieciskās
 16. pavēlnieciskos
 17. pavēlnieciskākā
 18. pavēlnieciskākās
 19. pavēlnieciskākos
 20. lepnā
 21. ungāriskā
 22. slovākiskā
 23. slovakiskā
 24. austriskā
 25. vajadzīgā

86[edit]

 1. bagātā
 2. islandiskā
 3. īslandiskā
 4. šveiciskā
 5. jaukā
 6. lepnās
 7. ungāriskās
 8. slovākiskās
 9. slovakiskās
 10. austriskās
 11. vajadzīgās
 12. nabagās
 13. bagātās
 14. islandiskās
 15. īslandiskās
 16. šveiciskās
 17. jaukās
 18. lepnos
 19. ungāriskos
 20. slovākiskos
 21. slovakiskos
 22. austriskos
 23. vajadzīgos
 24. bagātos
 25. islandiskos

87[edit]

 1. īslandiskos
 2. šveiciskos
 3. jaukos
 4. lepnākā
 5. ungāriskākā
 6. slovākiskākā
 7. slovakiskākā
 8. austriskākā
 9. vajadzīgākā
 10. nabagākā
 11. bagātākā
 12. islandiskākā
 13. īslandiskākā
 14. šveiciskākā
 15. jaukākā
 16. lepnākās
 17. ungāriskākās
 18. lepnākos
 19. ungāriskākos
 20. slovākiskākos
 21. slovakiskākos
 22. austriskākos
 23. vajadzīgākos
 24. nabagākos
 25. bagātākos

88[edit]

 1. islandiskākos
 2. īslandiskākos
 3. šveiciskākos
 4. jaukākos
 5. slovākiskākās
 6. slovakiskākās
 7. austriskākās
 8. vajadzīgākās
 9. nabagākās
 10. bagātākās
 11. islandiskākās
 12. īslandiskākās
 13. šveiciskākās
 14. jaukākās
 15. krieviskā
 16. krieviskās
 17. krieviskos
 18. krieviskākā
 19. krieviskākās
 20. krieviskākos
 21. afrikāniskā
 22. afrikāniskās
 23. afrikāniskos
 24. afrikāniskākā
 25. afrikāniskākās

89[edit]

 1. afrikāniskākos
 2. aziātiskā
 3. aziātiskās
 4. aziātiskos
 5. aziātiskākā
 6. aziātiskākās
 7. aziātiskākos
 8. ķeltiskā
 9. ķeltiskās
 10. ķeltiskos
 11. ķeltiskākā
 12. ķeltiskākās
 13. ķeltiskākos
 14. eiropeiskā
 15. eiropeiskās
 16. eiropeiskos
 17. eiropeiskākā
 18. eiropeiskākās
 19. eiropeiskākos
 20. eiropejiskākā
 21. eiropejiskākās
 22. eiropejiskākos
 23. sibīriskā
 24. sibīriskās
 25. sibīriskos

90[edit]

 1. sibīriskākā
 2. sibīriskākās
 3. sibīriskākos
 4. serbiskā
 5. serbiskās
 6. serbiskos
 7. serbiskākā
 8. serbiskākās
 9. serbiskākos
 10. horvātiskā
 11. horvātiskās
 12. horvātiskos
 13. horvātiskākā
 14. horvātiskākās
 15. horvātiskākos
 16. baltkrieviskā
 17. baltkrieviskās
 18. baltkrieviskos
 19. baltkrieviskākā
 20. baltkrieviskākās
 21. baltkrieviskākos
 22. turciskā
 23. turciskās
 24. turciskos
 25. turciskākā

91[edit]

 1. turciskākās
 2. eiropejiskā
 3. eiropejiskās
 4. eiropejiskos
 5. turciskākos
 6. katalānisksos
 7. katalānisksākā
 8. katalānisksākās
 9. katalānisksākos
 10. moldāviskā
 11. moldāviskās
 12. moldāviskos
 13. moldāviskākā
 14. moldāviskākās
 15. moldāviskākos
 16. armēniskā
 17. armēniskās
 18. armēniskos
 19. armēniskākā
 20. armēniskākās
 21. armēniskākos
 22. gruzīniskā
 23. gruzīniskās
 24. gruzīniskos
 25. gruzīniskākā

92[edit]

 1. gruzīniskākās
 2. gruzīniskākos
 3. skandināviskā
 4. skandināviskās
 5. skandināviskos
 6. skandināviskākā
 7. skandināviskākās
 8. skandināviskākos
 9. katalānisksā
 10. katalānisksās
 11. slāviskā
 12. slāviskās
 13. slāviskos
 14. ģermāniskā
 15. ģermāniskās
 16. ģermāniskos
 17. ģermāniskākā
 18. ģermāniskākās
 19. ģermāniskākos
 20. latīniskā
 21. latīniskās
 22. latīniskos
 23. latīniskākā
 24. latīniskākās
 25. latīniskākos

93[edit]

 1. slāviskākā
 2. slāviskākās
 3. slāviskākos
 4. sociālistiskā
 5. sociālā
 6. reālā
 7. ireālā
 8. bosniskā
 9. luksemburgiskā
 10. dienvidslāviskās
 11. sociālistiskās
 12. sociālās
 13. reālās
 14. ireālās
 15. bosniskās
 16. luksemburgiskās
 17. dienvidslāviskos
 18. sociālistiskos
 19. sociālos
 20. reālos
 21. ireālos
 22. bosniskos
 23. luksemburgiskos
 24. dienvidslāviskā
 25. maltiskā

94[edit]

 1. maltiskās
 2. maltiskos
 3. dienvidslāviskākā
 4. sociālistiskākā
 5. sociālākā
 6. reālākā
 7. ireālākā
 8. bosniskākā
 9. luksemburgiskākā
 10. maltiskākā
 11. dienvidslāviskākās
 12. sociālistiskākās
 13. sociālākās
 14. reālākās
 15. ireālākās
 16. bosniskākās
 17. luksemburgiskākās
 18. maltiskākās
 19. dienvidslāviskākos
 20. sociālistiskākos
 21. sociālākos
 22. reālākos
 23. ireālākos
 24. bosniskākos
 25. luksemburgiskākos

95[edit]

 1. maltiskākos
 2. ķēnišķīgā
 3. ķēnišķīgās
 4. ķēnišķīgos
 5. ķēnišķīgākā
 6. ķēnišķīgākās
 7. ķēnišķīgākos
 8. krāšņā
 9. krāšņās
 10. krāšņos
 11. krāšņākā
 12. krāšņākās
 13. krāšņākos
 14. nabadzīgā
 15. nabadzīgās
 16. nabadzīgos
 17. nabadzīgākā
 18. nabadzīgākās
 19. nabadzīgākos
 20. bagātīgā
 21. bagātīgās
 22. bagātīgos
 23. bagātīgākā
 24. bagātīgākās
 25. bagātīgākos

96[edit]

 1. gudrā
 2. gudrās
 3. gudros
 4. tirdznieciskā
 5. tirdznieciskās
 6. tirdznieciskos
 7. tirdznieciskākā
 8. tirdznieciskākās
 9. tirdznieciskākos
 10. turīgā
 11. turīgās
 12. turīgos
 13. turīgākā
 14. turīgākās
 15. turīgākos
 16. mantīgā
 17. mantīgās
 18. mantīgos
 19. mantīgākā
 20. mantīgākās
 21. mantīgākos
 22. gudrākā
 23. gudrākās
 24. gudrākos
 25. greznākā

97[edit]

 1. greznākās
 2. greznākos
 3. tīrā
 4. tīrās
 5. tīros
 6. tīrākā
 7. tīrākās
 8. tīrākos
 9. netīrā
 10. netīrās
 11. netīros
 12. netīrākā
 13. netīrākās
 14. netīrākos
 15. raženā
 16. raženās
 17. raženos
 18. raženākā
 19. raženākās
 20. raženākos
 21. ražīgā
 22. ražīgās
 23. ražīgos
 24. ražīgākā
 25. ražīgākās

98[edit]

 1. ražīgākos
 2. trūcīgā
 3. trūcīgās
 4. trūcīgos
 5. trūcīgākā
 6. trūcīgākās
 7. trūcīgākos
 8. greznā
 9. greznās
 10. greznos
 11. nemantīgā
 12. nemantīgākā
 13. nemantīgākās
 14. nemantīgākos
 15. īstā
 16. īstās
 17. īstos
 18. īstākā
 19. īstākās
 20. īstākos
 21. īstenā
 22. īstenās
 23. īstenos
 24. īstenākā
 25. īstenākās

99[edit]

 1. īstenākos
 2. maķedoniskā
 3. maķedoniskās
 4. maķedoniskos
 5. maķedoniskākā
 6. maķedoniskākās
 7. maķedoniskākos
 8. nemantīgās
 9. nemantīgos
 10. kosoviskos
 11. kosoviskākā
 12. kosoviskākās
 13. kosoviskākos
 14. kosoviskā
 15. kosoviskās
 16. federālā
 17. kipriskā
 18. cilvēciskā
 19. cilvēcīgā
 20. humānā
 21. humānistiskā
 22. kipriskās
 23. cilvēciskās
 24. cilvēcīgās
 25. humānās

100[edit]

 1. humānistiskās
 2. kipriskos
 3. cilvēciskos
 4. cilvēcīgos
 5. humānos
 6. humānistiskos
 7. kipriskākā
 8. cilvēciskākā
 9. cilvēcīgākā
 10. humānākā
 11. humānistiskākā
 12. kipriskākās
 13. cilvēciskākās
 14. cilvēcīgākās
 15. humānākās
 16. humānistiskākās
 17. kipriskākos
 18. cilvēciskākos
 19. cilvēcīgākos
 20. humānākos
 21. humānistiskākos
 22. rūgtā
 23. rūgtās
 24. rūgtos
 25. rūgtākā

101[edit]

 1. rūgtākās
 2. rūgtākos
 3. skābā
 4. skābās
 5. skābos
 6. skābākā
 7. skābākās
 8. skābākos
 9. saļā
 10. saļās
 11. saļos
 12. saļākā
 13. saļākās
 14. saļākos
 15. centrālā
 16. internacionālā
 17. utainā
 18. utainās
 19. utainos
 20. utainākā
 21. utainākās
 22. utainākos
 23. indoeiropeiskā
 24. indoeiropeiskās
 25. indoeiropeiskos

102[edit]

 1. indoeiropeiskākā
 2. indoeiropeiskākās
 3. indoeiropeiskākos
 4. kazahiskā
 5. kazahiskās
 6. kazahiskos
 7. kazahiskākā
 8. kazahiskākās
 9. kazahiskākos
 10. izraēliskā
 11. izraēliskās
 12. izraēliskos
 13. izraēliskākā
 14. izraēliskākās
 15. izraēliskākos