hî-thàn-chhiⁿ, lâng-thàn-chíⁿ

Definition from Wiktionary, the free dictionary
Jump to: navigation, search

Chinese[edit]

For pronunciation and definitions of hî-thàn-chhiⁿ, lâng-thàn-chíⁿ – see 魚趁生,人趁茈 (“strike while the iron is hot”).
(This term, hî-thàn-chhiⁿ, lâng-thàn-chíⁿ, is the Pe̍h-ōe-jī form of 魚趁生,人趁茈.)