mosaisk

From Wiktionary, the free dictionary
Jump to navigation Jump to search

Danish

[edit]

Adjective

[edit]

mosaisk (neuter mosaisk, plural and definite singular attributive mosaiske)

 1. Mosaic, pertaining to Moses and the traditions, laws and scripture associated with him
  • 1982, Ina Rohde, Da jeg blev jøde i Danmark: nogle erindringsblade fra besættelsesårene:
   Strengt taget er dette lille værks titel forkert, for så vidt som jeg ifølge mosaisk lov ikke er jøde, ...
   Strictly speaking, the title of this little work is wrong, insofar as I am not, according to Mosaic law, a Jew, ...
  • 2017, Isaac Bashevis Singer, Metusalems død. Noveller, Lindhardt og Ringhof, →ISBN:
   Ifølge mosaisk lov er det forbudt for en mand at bære kvindetøj og omvendt.
   According to Mosaic law, it is forbidden for a man to wear women's clothing, and XSvice versa.
  • 1811, Journal for udenlandsk Literatur, page 115:
   Stifterne af den ny Koloni ved Jordan og Kolonien selv, ansaae de mosaiske Skrifter for en ægte Levning fra Alderdommen.
   The founders of the new colony by Jordan and the colony itself saw the Mosaic writings as a true relic from old times.
 2. (obsolete) pertaining to Judaism as a religion
  • 1833, Mosaiske Troessamfunds Synagogue (Copenhagen), Abraham Alexander Wolff, Agende for det Mosaiske Troessamfunds Synagoge i Kjöbenhavn: til brug ved gudstjenesten og andre høitidelige leiligheder, page 32:
   Samtlige her i Staden bosatte Bekjendere af den mosaiske Tro, ...
   All confessors of the Jewish faith residing in this city, ...
  • 1853, Adolph Frederik Bergsøe, Den danske stats statistik, page 261:
   ... Carolineskolen for mosaiske Pigebørn, Friskolerne for mosaiske Drengebørn, ...
   ... Carolineskolen for Jewish girls, the friskoler for Jewish boys, ...
  • 1839, Dansk folkeblad: Udg. af Selskabet for trykkefrihedensrette brug, page 4:
   Tvende mosaiske Troesbekjendere behøve ogsaa Cancelliets Tilladelse til at indgaae Ægteskab, men af en anden Grund.
   Two Jewish confessors also require the permission of the chancery to enter marriage, but for a different reason.

Synonyms

[edit]

Norwegian Bokmål

[edit]

Etymology

[edit]

Compare with German mosaisch and French mosaïque

Adjective

[edit]

mosaisk (indefinite singular mosaisk, definite singular and plural mosaiske)

 1. Mosaic (relating to Moses and the Jewish religion)

References

[edit]

Norwegian Nynorsk

[edit]

Etymology

[edit]

Compare with German mosaisch and French mosaïque

Adjective

[edit]

mosaisk (indefinite singular mosaisk, definite singular and plural mosaiske)

 1. Mosaic (relating to Moses and the Jewish religion)

References

[edit]

Swedish

[edit]

Etymology

[edit]

Derived from Latin mosaicus, from Moses. Cognate of German mosaisch, French mosaïque, Danish mosaisk, English Mosaic.

Adjective

[edit]

mosaisk (not comparable)

 1. Mosaic

Declension

[edit]
Inflection of mosaisk
Indefinite Positive Comparative Superlative2
Common singular mosaisk
Neuter singular mosaiskt
Plural mosaiska
Masculine plural3 mosaiske
Definite Positive Comparative Superlative
Masculine singular1 mosaiske
All mosaiska
1) Only used, optionally, to refer to things whose natural gender is masculine.
2) The indefinite superlative forms are only used in the predicative.
3) Dated or archaic
[edit]

References

[edit]